Aktuality-WEB

Keď zomrie maminka alebo ocko_12_04_2022
Kognitívno behaviorálne prístupy v práci pedagóga_03_05_2022
16.ročník tábora STOP NUDE XVI.
Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní
Aby škola nebola hrôza_22_3_2022
Aby škola nebola hrôza_16_3_2022
Aby škola nebola hrôza_2_3_2022
Slovné hodnotenie_17_1_2022
Projekt ZVLÁDNEME TO SPOLU_10/2021
Webinár_02.11.2021
Hrová a filiálna terapia_09/2021
Informácia k prázdninám_30.06.2021
Nový školský rok 2020/21_01.09.2021
On-line webinár Dobrý štart_13.04.2021
On-line webinár Poruchy príjmu potravy a sebapoškodzovanie_02.06.2021
Vianočný pozdrav_24.12.2020
On-line workshop SLOVNÉ HODNOTENIE_11.02.2021
TVORIVÝ SKUPINOVÝ ZOOM _25.11.2021
Odpíšeme Ti _05.10.2021

Nový web pomoci: www.odpisemeti.sk
👉ŠIKANOVANIE je problém, pred ktorým si nemôžeme zatvárať oči. „Nevinné“ poznámky či komentáre, môžu byť pre jedno dieťa dobre spracovateľné, no pre iné dieťa môžu predstavovať vážny problém. Preto je potrebné o šikanovaní veľa
diskutovať.
👉Aj naše CPPPaP realizuje debaty so žiakmi na túto náročnú tému. Pri probléme šikany je dôležité, aby dieťa, ktorému je ubližované vedelo, že je v jeho okolí niekto, komu môže o svojom probléme povedať. Niekto, komu dôveruje, kto ho vypočuje. A tiež je dôležité, aby dieťa, ktorému je ubližované nezostávalo v probléme samé…
👉Medzi deťmi vnímame narastajúcu ľahostajnosť – „keď sa nedeje nič mne, nevadí, že sa to deje niekomu vedľa mňa“. Práve diskusie a zážitkové aktivity v triedach dávajú priestor na rozobratie situácií, ktoré sa pri šikanovaní môžu vyskytnúť – či už pohľadu obete, agresora či svedka šikanovania, ktorým je častokrát práve spolužiak v triede.
👉Rezort školstva sa stal partnerom veľkého projektu s názvom „Odpíšeme ti“, ktorého cieľom je byť oporou pre obete šikany, ktoré sa častokrát nevedia alebo nemajú na koho obrátiť. Cieľom je začať otvorene hovoriť a diskutovať o téme šikanovania na miestach, kde je tento problém najrozšírenejší – medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi.
👉Od 5.10. začína fungovať web www.odpisemeti.sk, ktorý ponúka možnosť urobiť dôležitý prvý krok a dieťa, ale aj dospelého človeka konajúceho v záujme dieťaťa, nasmeruje na správnu cestu riešenia.
👉Pomoc je poskytovaná prostredníctvom anonymnej Linky detskej istoty – na bezplatnom telefónnom čísle 116 111, ktoré je k dispozícii 24 hodín, 7 dní v týždni, ale aj cez chat, ktorý je na webe dostupný vo vybraných hodinách.
👉Návštevníci na stránke nájdu tiež množstvo dôležitých informácií o téme, ako aj zaujímavé videá a články.

COVID 19_opatrenia_prevadzky_30.09.2020
COVID 19_opatrenia_ruska_29.09.2020
Usmernenie k organizácii a podmienkam prevádzky CPPPaP_25.8.2020