Som poradca

Výchovným a kariérnym poradcom ZŠ a  

ponúkame odbornú metodickú pomoc cyklické vzdelávacie programy pre kolektívy žiakov a študentov  

diagnostiku profesijnej orientácie, individuálne poradenstvo a konzultácie.  

10 povolaní a odborov, ktoré dnes ešte nepoznáme
Povolania, ktoré by sme pred 10 rokmi hľadali márne
Zručnosti budúcnosti
Metodická pomoc CPPPaP
Ponuka programov kariérneho sprevádzania na ZŠ a SŠ