STOP NUDE

Letný pobytový tábor Stop nude je zameraný na aktívne trávenie voľného času ako prevencia vzniku rizikového správania.

Tábora sa zúčastňujú klienti nášho CPPPaP, deti, s ktorými prídeme do kontaktu v triednych kolektívoch, deti vo výchove starých rodičov, vo výchove matiek samoživiteliek, deti z rodín, ktoré to nemajú v živote jednoduché, ale aj deti z rodín bežných, ktoré sa prihlasujú do tábora na základe pozitívnych referencií. 

Prihlasovanie do tábora začína 1.januára. 

Je potrebné termín evidovať, lebo kapacita sa plní veľmi rýchlo (niekdy aj do 10 dní je už obsadené. 

Tešíme sa na všetkých táborníkov.