Som žiak

Vyberáš si  školu alebo svoju  profesiu? 

Pomôžeme ti  zistiť  tvoje silné a slabé stránkyK tvojim  záľubám, talentom a študijným výsledkom  spolu nájdeme čím by si mohol byť a typ školy.   

Pozrieme sa na aktuálnu ponuku trhu práce a možnosti uplatnenia sa s vybraným odborom.  

Na individuálne poradenstvo sa môžeš prihlásiť so svojím rodičom na  

TČ: 045 554 480 

Webové stránky, ktoré vám pomôžu v orientácii škôl a povolaní
(aj zo zahraničia)
 
Čo ťa čaká na individuálnom kariérnom poradenstve?
Testy on-line – zisťovanie zručností, osobnostné stránky
Video príbehy mladých ľudí  
TOP  profesie 21. Storočia 
Vtipné povolania  
Obsah náplne pracovnej pozície s prepojením na Profesiu.sk
Pracovné pozície s kalkulačkou a porovnanie so zahraničím
Som stredoškolák
Chcem študovať doma alebo v zahraničí 
Robotizácia