STOP NUDE

STOP NUDE XIV. (2020)

Tábor STOP NUDE XIV. bol symbolom veľkej VĎAČNOSTI a SPÁJANIA SÍL…


Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Detva (CPPPaP Detva) organizovalo
v dňoch 20.-25.07.2020 už 14. ročník pobytového tábora Stop nude XIV. v krásnom prostredí pod
Vlkolíncom.
Cieľovú skupinu tvoria deti od predškolského veku až po ukončenie ZŠ v počte 75. Sú to klienti nášho
zariadenia (CPPPaP Detva), deti, s ktorými sme pracovali v školách, deti vo výchove starých rodičov,
deti vo výchove matiek, deti, ktoré to nemajú doma či v škole jednoduché, ale aj deti z rodín
bežných,
ktorí sa prihlasujú na základe dobrých referencií z minulých ročníkov.

„STOP NUDE “ vystihuje hlavnú myšlienku tábora – aktívne trávenie voľného času ako prevencia
vzniku rizikového správania a alternatíva voči sedavému spôsobu života. Keď deti budú vedieť
zmysluplne využiť svoj voľný čas, je predpoklad, že pre aktivity „negatívneho zamerania“ nezostane
priestor. Ani tento rok nechýbal šport, tvorivé a výtvarné aktivity, súťaže, olympiáda, hudobné aktivity,
hľadanie pokladu, stopovačka, výtvarné aktivity, nočná hra, turistika, kultúrny a zábavný program.
Už štvrtý rok si spomíname v tábore na kamarátov z onkológie a Svetielka nádeje v Banskej Bystrici. A nezabudli sme ani tento rok.

Každý rok rozširujeme tému tábora o podtému, ktorá vystihuje aktuálne dianie v školskom či bežnom
prostredí, v aktuálny rok to bolo „SPOJME SILY“.
Dnes sa v spoločnosti dáva dôraz na presadenie sa jednotlivca, na 100% výkonnosť, na bezchybnosť a
neomylnosť. Ale to nie je celkom reálne. Preto sme mali v tábore pripravené aktivity zamerané na
nevyhnutnosť spolupráce, SPÁJANIA SÍL, byť nápomocný tomu druhému a to v každej oblasti života
– či doma, v škole, na krúžku alebo aj v partii rovesníkov.

Keď dokážeme spojiť sily, zvládneme aj situácie, ktoré ako jednotlivec zvládnuť nemusíme.


… no a ani sme netušili, že naše heslo sa naplní už v prvý deň tábora …
ĎAKUJEME všetkým, ktorí s nami v čase po nehode autobusu SPOJILI SILY a pomohli …
ĎAKUJEME všetkým záchranným zložkám, ĽUĎOM, ktorí zastavili, neprešli bez povšimnutia
a pomáhali na mieste nehody. ĎAKUJEME neznámym manželom, ktorí boli veľmi nápomocní
v prvých chvíľach po nehode… Za autobusom išli v aute 3 psychologičky z nášho CPPPaP, ktoré
poskytli hneď po nehode deťom krízovú intervenciu. ĎAKUJEME PhDr. Gajdošechová, Mgr. Sujová
Melichová, PhDr. Bednárová. Vaša pomoc bola na mieste nenahraditeľná. ĎAKUJEME všetkým, ktorí
poslali SMS, či zatelefonovali…. Aj keď sme nestihli reagovať, Vaše správy, či zmeškané telefonáty
boli znakom toho, že na nás myslíte a spájate s nami sily. ĎAKUJEME pánovi ministrovi školstva
Branislavovi Grohlingovi, ktorý napriek ťažkej situácii priniesol do tábora dobrú náladu a jeho
uvoľnená a spontánna debata s deťmi padla veľmi vhod. ĎAKUJEME všetkým vedúcim – Kiko, Evka,
Maťka, Radko, Maťo, Denis, Erik a asistentom Veva, Viki, Jarko – ktorí zachovali chladnú hlavu
a situáciu zvládli na výbornú. ĎAKUJEME vedúcej Božke a asistentovi Miňovi, ktorí napriek zraneniu
sa do tábora vrátili a nenechali nás „v štichu“.
ĎAKUJEME novinárovi, ktorý pochopil, že získavať výpovede od detí v takejto situácii, je absolútne
nevhodné….
A NAJVÄČŠIA VĎAKA PATRÍ VŠETKÝM DEŤOM, ktoré boli veľmi statočné. Za to, ako situáciu
zvládli, majú náš velikánsky OBDIV.

Niektorí „zvonku komentovali“, prečo sme tábor po tej traumatizujúcej udalosti z príchodu do tábora
nezrušili. Boli sme presvedčení, že pobyt v tábore bude pre deti lepší, ako ich návrat domov a naše
presvedčenie potvrdili samotné deti i rodičia po ukončení tábora.

Spätná väzba od rodičov
 Chcela by som sa vám veľmi pekne poďakovať za všetko, zvládli ste to super, deti sú nadšené
a už teraz sa tešia na rok. Ďakujeme.
 Ďakujem, že dcéra mohla byť súčasťou úžasného tábora. Veľmi sa jej páčilo, má plno zážitkov,
veľa nových kamarátov. Priniesla krásne výtvory. Ďakujem celému tímu vedúcich za všetko, čo
pre deti pripravili.
 Ďakujeme za krásny tábor. Deťom sa veľmi páčilo, stále rozprávajú, čo zažili.
 Myslela som si, že mojim deťom nemôže byť lepšie ako so mnou. Ale môže. Hrozne sa im
páčilo. Sú „v tranze“ a stále rozprávajú krásne zážitky.

Spätná väzba od detí
 Riadne super bolo. Ozaj asi najlepší tábor zatiaľ a ja som strašne šťastný, že som tam mohol
byť a budúci rok idem na milión percent a teším sa už teraz. Bolo to super a išiel by som tam
ešte kľudne aj do konca leta alebo aspoň na jeden týždeň, ako sme boli. A už teraz mi to chýba.
 Ďakujem za skvelý týždeň. Bude mi veľmi smutno za vami a dúfam, že sa všetci budúci rok
znova stretneme.
 Ďakujem za úžasný tábor. Dúfam, že si to o rok zopakujeme.

Sme hrdí na naše deti, ako ťažkú udalosť zvládli.
Sme hrdí na mladých vedúcich v tábore, ako im táto situácia pomohla dospieť a reagovať s rozvahou a
chladnou hlavou.

ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám fandili, držali palce a podporovali nás.
Ďakujeme za návštevu p.ministrovi školstva Branislavovi Grohlingovi, ktorý vďaka svojmu
pohodovému prístupu priniesol do tábora dobrú náladu. Nezabudol tiež poďakovať našej dlhoročnej
pani riaditeľke PhDr. Gajdošechovej za celoživotnú prácu v pomáhajúcej profesii.
Ďakujeme Adamovi Ďuricovi a bratom Kollárovcom, ktorí nás perfektne zabavili. Adam, klobúk dole
za ten viac ako hodinový koncert, ochotu a čas, ktorý si s nami strávil.
Ďakujeme Penziónu Sidorovo za poskytnutie nadštandardných služieb.
Ďakujeme všetkým finančným darcom aj tým, ktorí náš tábor podporili produktovo.

Tábor bol spolufinancovaný z rozpočtu MESTA DETVA, Nadácie SPP a MINISTERSTVA ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR. 

Je to neuveriteľné, ale napriek veľmi ťažkému začiatku, bol tábor hodnotený ako NAJLEPŠÍ…
Sme veľmi vďační …


Jana Micháliková, CPPPaP Detva